Kontakt

Zapraszamy do kontaktu na podane poniżej numery telefonów

Ceramiczna 10:

18 26 637 50 – proszę wybrać „1” na centrali – ceny złomu, miedzi, mosiądzu, aluminium i kasacja pojazdów

605 311 269 – części (silniki, skrzynie, mosty, koła, duże elementy)

Ceramiczna 7:

18 266 37 50 –  proszę wybrać „2” na centrali – części (blacharka, elektronika, alternatory, rozruszniki)

Nowy Targ, Targowa (koło nowego jarmarku)

18 533 13 56 – części, ceny złomu, kasacja pojazdów, gazy techniczne

18 533 13 44 – części, ceny złomu, kasacja pojazdów, gazy techniczne

660 527 187 – gazy techniczne

696 774 738 – kierownik zakładu

Jabłonka, Spółdzielców 3:

731 544 579 – kierownik zakładu, ceny złomu, gazy techniczne, auto-kasacja

Punkt Sprzedaży Części

34-400 Nowy Targ
ul. Ceramiczna 7

tel./fax: 18 26 637 50

email: janowiak.stanislaw@gmail.com

„Metalic” Spółka Jawna Janowiak

34-400 Nowy Targ
ul. Ceramiczna 10

tel./fax: 18 26 637 50

email: janowiak.stanislaw@gmail.com

„Omega” S.C. Marcin Janowiak, Przemysław Janowiak

34-400 Nowy Targ
ul. Waksmundzka (obok oczyszczalni ścieków)

tel.: 18 533 13 56
fax.: 18 533 13 44

email: m-janowiak@o2.pl

Firma Handlowa „Metalic”

34-480 Jabłonka
ul. Spółdzielców 3

tel. 731 544 579

email: hkarnafel@gmail.com