Gazy techniczne

w naszej ofercie posiadamy gazy techniczne

Sprzedajemy gazy i wymieniamy butle na Polnej 56 w Nowym Targu na terenie złomowiska Omega.                                                                  Gazy prowadzi Patryk Tomczuk, 508 508 004

W ofercie:

-tlen

-dwutlenek węgla

-acetylen

-biogon

-corgon

-hel

„Omega” S.C. Marcin Janowiak, Przemysław Janowiak

34-400 Nowy Targ
ul. Waksmundzka (obok oczyszczalni ścieków)

tel.: 18 533 13 56
fax.: 18 533 13 44

email: m-janowiak@o2.pl

Metalic Spółka Jawna Janowiak.

34-480 Jabłonka
ul. Spółdzielców 3

tel. 731 544 579

email: hkarnafel@gmail.com